Čistilo Flash Pet Sprej suha pena za tkanine Ma-Fra Pet Line, 400 ml

8.00
Suha pena za čiščenje vseh vrst tkanin ter površin
  • Primerno za vse vrste površin iz blaga, usnja, žameta in Alcantare®
  • Z integrirano ščetko
  • Odpravlja neprijetne vonjave
  • Za seboj pusti prijeten vonj

Idealno čistilo za suho čiščenje vseh vrst tkanin, tekstilnih površin, usnja, žameta in Alcantara®.

Inovativna formula omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje tudi najbolj trdovratne umazanije s kavča, preprog, sedežev, ležišč in vseh tkanin.

Učinek čiščenja še dodatno izboljša priložena ščetka; kombinirano delovanje aktivne pene in ščetke zagotavlja odstranjevanje trdovratnih madežev.

Zahvaljujoč svoji posebni ”Odor Stop” formuli, Flash Pet razpršilo trajno vpije in nevtralizira neprijetne vonjave naših štirinožnih prijateljev, za seboj pa pusti prijeten vonj po čistem.

Opozorila

POZOR! NEVARNO!

Uredba (ES) št. 648/2004 polikarboksilati, neionske površinsko aktivne snovi, parfumi (alfa-heksil cinamaldehid) <5%

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.