Repelent proti uriniranju in nevtralizator urina

8.50

Odvrača živali od lulanja na določenih mestih in nevtralizira vonj urina

  • Posebna formula za odvračanje označevanja s strani psov in mačk
  • Nevtralizira vonj urina
  • Za notranjo in zunanjo uporabo
  • Učinek pregrade
  • Enostavna uporaba
Out stock

Ni na zalogi

Repelent proti uriniranju je učinkovito sredstvo, ki pomaga, da živali odvrnete od uriniranja na določenih mestih. Vsebuje posebno formulo z aromo, ki je za mačke in pse neprijetna in zato odvrača uriniranje na mestih, kot so hišni vogali, fasade, kolesa, ograje, ipd. Poleg tega vsebuje posebne delce, ki trajno nevtralizirajo neprijeten vonj po urinu. Izdelek je primeren za uporabo tako na notranjih kot zunanjih površinah.

Zahvaljujoč njegovi posebni formuli, ki sprosti intenziven vonj, v kratkem času pripomore k temu, da domače živali ne ponečedijo območij, kamor ga nanesemo.

Opozorila

POZOR! NEVARNO!

Čistila so izdelana v skladu z evropsko Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih. V skladu z Uredbo lahko čistila vsebujejo le površinsko aktivne snovi, ki ustrezajo predpisanim pogojem biološke razgradljivosti.

P102 Hraniti izven dosega otrok.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Pred uporabo preberite etiketo! V primeru občutljivih in dragocenih površin izdelek najprej preizkusite na majhnem skritem območju!