Čistilno sredstvo za odstranjevanje urina

9.50

Odstranjuje madeže in vonjave

  • Odstranjuje madeže urina, bruhanja in iztrebkov
  • Trajno odstrani neprijeten vonj
  • Primerno za tekstilne površine doma in v avtu
  • Za čiščenje ležišč in drugih površin

1 na zalogi

Kakovostno čistilno sredstvo za odstranjevanje urina proizvajalca MA-FRA Pet Line je odlično čistilo, ki odstrani urin, bruhanje in iztrebke, hkrati pa tudi neprijetne vonjave.

Zaradi svoje zasnove, ga je mogoče uporabljati na vseh površinah, kjer se zadržujejo neprijetne snovi. Čistilo lahko uporabljate tako v avtomobilu, doma, na živalskih ležiščih pred pranjem ali drugih površinah.

 

 

Opozorila

POZOR! NEVARNO!

Uredba (ES) št. 648/2004/CE: fosfati, neionske površinsko aktivne snovi, fosfonati, kationske površinsko aktivne snovi <5%, parfumi.

Čistila so izdelana v skladu z evropsko Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih. V skladu z Uredbo lahko čistila vsebujejo le površinsko aktivne snovi, ki ustrezajo predpisanim pogojem biološke razgradljivosti.

P102 Hraniti izven dosega otrok.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Pred uporabo preberite etiketo! V primeru občutljivih in dragocenih površin izdelek preizkusite na majhnem skritem območju!