PARNUTS

HRANA JE NUJNA ZA ŽIVLJENJE!

Kaj so prehranska dopolnilna krmila ali parnuts in zakaj se razlikujejo od običajnih dopolnilnih krmil za male živali?
Prehranske potrebe mačk in psov se zelo razlikujejo od človeških in morebitne napake v prehrani imajo lahko resne posledice za njihovo zdravje.
Najprej, kaj pomeni “hrana”(hrana za živali)?
Hrana za živali (ali ‘krma za živali’) je vsaka snov ali izdelek, vključno z dodatki, predelana, delno predelana ali nepredelana, namenjena za oralno prehrano živali.
Med temi na primer briketi za pse in mačke – popolno industrijsko živilo.
Kaj pomeni dopolnilna krmna mešanica (poznana tudi kot prehranski dodatek)?
To so krmne mešanice z visoko vsebnostjo nekaterih snovi, ki pa zaradi svoje sestave zadoščajo za dnevni obrok živali le v kombinaciji z drugimi krmili oziroma hrano za živali.

Kakšna je razlika med popolno industrijsko krmo (hrana za pse in mačke) in dopolnilno krmno mešanico (prehranski dodatek)?
Kot referenco vzamemo zakonodajo (Uredba Evropske skupnosti št. 767/2009).
Krma (hrana) je sestavljena, če vsebuje vsaj dve surovini z dodatki ali brez njih, ki sta namenjeni peroralni prehrani živali.
Krmne mešanice so lahko v obliki:
• Popolna krmne mešanice (popolna hrana za živali): kadar je sestava takšna, da zadostuje za dnevni obrok živali.
• Dopolnilna krma: glede na sestavo ima visoko vsebnost nekaterih snovi, vendar zadostuje za dnevni obrok le v kombinaciji z drugo krmo.
Dopolnilna krmila (dopolnilna hrana) so lahko v različnih oblikah, kot na primer:
– prigrizek za pse in mačke (snack)
– mokra industrijska živila (med njimi je npr. hrana v pločevinki)
– dopolnilna krmna mešanica (poznana tudi kot prehranski dodatki k hrani, vendar navajamo, da je pravilno besedilo dopolnilna krmna mešanica).

Kaj pomeni dietna hrana?
Mnogi mislijo, da je dietna hrana oblikovana za nadzor telesne teže živali zaradi besede dieta. Ampak temu sploh ni tako. Pa poglejmo.
Dietna krmila (Dietna hrana), znana tudi kot PARNUT – hrana za posebne prehranske namene, so po regulativni definiciji krmila, ki so sposobna zadovoljiti določen
prehranski namen na podlagi svoje:
– posebne sestave
– posebnega načina izdelave.
Krma se lahko trži kot “dietetična” samo, če je njen poseben prehranski namen vključen v poseben seznam predvidene uporabe. Ta seznam redno posodablja Evropska komisija in je naveden v delu B priloge k Uredbi (EU) 2020/354). Tukaj so navedene posebne zahteve glede formulacije, ki jih mora izpolnjevati določena dietna krma, da zadosti določenemu prehranskemu namenu, navedenemu na etiketi.

Poleg zahtev glede formulacije standard predvideva tudi posebna navodila, ki jih je treba navesti na etiketi, da bi potrošnika pravilno usmerili pri nakupu in uporabi takšnih krmil, npr. navedeno je priporočeno obdobje uporabe, da se doseže zahtevani “učinek”, za posebne primere pa povabilo k posvetu z veterinarjem.
Očitno je torej, da gre za očitno drugačna krmila od običajnih, četudi so lahko “popolna”, če krma zadostuje tudi za dnevni obrok živali (v tem primeru govorimo o POPOLNI DIETNI KRMI – popolna dietna hrana) ali »komplementarna«, če krma vsebuje visoko vsebnost nekaterih snovi, ki pa zaradi svoje sestave zadoščajo za dnevni obrok, le če se uporablja v kombinaciji z drugo krmo (v tem primeru govorimo o DIETNI DOPOLNILNI KRMI – dietni prehranski dodatek)
Krma za posebne prehranske namene, znana pod akronimom PARNUTS (Feed for Particular Nutritional Purposes) – ureja jo Uredba (EU) 2020/354, ki razveljavlja Direktivo 2008/38 / ES.

Dietna dopolnilna krmna mešanica se od dopolnilne krme (prehranski dodatki) razlikuje po tem, da je sposobna zadovoljiti določen in specifičen prehranski namen, katerega funkcije (na primer sklepna presnova) so trenutno spremenjene; od tovrstne krme imajo živali koristi, saj zadovoljujejo njihove zdravstvene potrebe.

Kakšne so značilnosti dietnih dopolnilnih krmnih mešanic?
Dietna dopolnilna hrana ima osrednjo vlogo pri negi psov in mačk, saj ustreza potrebam njihovega zdravstvenega stanja. To je hrana za posebne prehranske namene, potrebna za živali, ki potrebujejo prilagojeno prehrano, ker imajo težave s presnovo.

Pomembno je poudariti, da je v dopolnilni krmi za posebne prehranske namene z uredbo dovoljeno:
– natančna trditev, ki opredeljuje specifično delovanje, ki ga bo ta izdelek izvedel,
– rok uporabe,
– kvalitativni in kvantitativni profil sestave, ki lahko zadosti posebnemu prehranskemu namenu
– vedno je poudarjeno, da je pri njegovi uporabi priporočljivo posredovanje veterinarja pred uporabo ali v primeru prenehanja uporabe.

PRIMER DIETIČNE DOPOLNILNE KRME (PREHRANSKEGA DOPOLNILA) DOGOTEKA
Na podlagi evropske uredbe 2020/354, po kateri je določen seznam posebnih lastnosti, ki jih mora imeti dopolnilna krmna mešanica, da spada v to kategorijo (namenjena za posebne prehranske namene), smo ustvarili eno od naših prehranskih dopolnilnih krm:
DogoMaxy, ki se zaradi svoje pripadnosti pravkar opisani kategoriji “parnut” lahko pohvali z naslednjimi trditvami na etiketi: dopolnilna prehrana za podporo presnovi sklepov v primeru osteoartritisa, za velike pse.

Zelo pomembno je dejstvo, da je to sporočilo mogoče prenesti do potrošnika zaradi lastnosti, ki so zagotovljene v izdelku, tako glede sestave kot dodatkov in standardov označevanja (opozorila, navodila za uporabo …) v skladu z zakonodajo in da bi to dosegli, smo morali na primer izdelek obogatiti z ribjim oljem (omega 3,6 in maščobne kisline), hkrati pa na etiketo napisati stvari, ki povečujejo varnost in zagotavljajo učinkovitost izdelka (npr. priporočamo, da se pred uporabo posvetujete z veterinarjem). Ti vidiki razlikujejo naš izdelek od številnih konkurentov.

ŠE EN PRIMER IZDELKA DOGOTEKA, UVRŠČENEGA V KATEGORIJO PARNUTS
LactoAdapt – Dietna dopolnilna krmna mešanica za pse in mačke (PARNUT) indicirana za zmanjšanje akutnih črevesnih absorpcijskih motenj, med akutno drisko in kasnejšimi obdobji okrevanja.
Treba je poudariti, da so v izdelkih, ki so priznani kot “stabilizatorji črevesne flore”, vključeni samo “mikroorganizmi”, ki so dovoljeni za določeno živalsko vrsto – zaradi
varnosti in učinkovitosti izdelka.

Izdelki PARNUT (dopolnilna krma oz. dopolnilna krmna mešanica za hišne ljubljenčke za POSEBNE PREHRANSKE NAMENE) je posebej oblikovana hrana – dopolnilna krmna mešanica za pomoč domačim živalim s presnovnimi težavami. VEČ študij je pokazalo, da lahko psi in mačke s pravilno prehrano živijo dlje in bolj zdravo. Tudi v nekaterih primerih se simptomi lahko znatno ublažijo.
Dietna hrana lahko pomaga v naslednjih primerih:
– srčne motnje
– prebavila
– težave s težo
– odpoved ledvic
– bolezni jeter
– intoleranca na hrano.

Robin Balas, predsednik delovne skupine FEDIAF PARNUTs, je dejal: »Veliko psov in mačk, ki trpijo zaradi akutnih in kroničnih presnovnih težav, nujno potrebuje prilagojeno
prehrano. Sprejetje tega sodobnega, znanstveno utemeljenega regulativnega okvira je zagotovilo, da bodo hišni ljubljenčki s posebnimi prehranskimi potrebami še naprej
imeli dostop do prave prehrane.”