Safe Pet Cosmetics« je neodvisni program rojen iz strasti in izkušenj skupine kozmetologov in veterinarjev, ki so delili svoje znanje, da bi povečali varnost in primernost ter ustreznost kozmetičnih izdelkov za živali in spodbujali kulturo zaščite in spoštovanja do njih.

Dolgoletne izkušnje s področja certificiranja in validacije procesov ter kozmetike za ljudi, je nadgradila študija specifičnih potreb kože in dlake naših najboljših štirinožnih prijateljev.

Prostovoljni program »Safe Pet Cosmetics« je bil razvit v sodelovanju z Oddelkom za veterinarsko medicinske vede Alma Mater Studiorum Univerze v Bologni, z namenom spodbujanja korporativnega vedenja in zagotavljanja enakih varnostnih standardov, ki se izvajajo pri kozmetiki za ljudi tudi pri kozmetiki za male živali.

S tem certifikatom Iv San Bernard dokazuje in potrjuje, da so naši kozmetični proizvodi izdelani po enakih standardih kakovosti, ki se uporabljajo pri človeški kozmetiki in vsi izdelki dani na trg so pred tem izpostavljeni istemu nadzoru kot velja za človeško kozmetiko.